MALÉ NÁMĚSTÍ V PRACHATICÍCH


2015/ Prachatice/ Architektonicko-urbanistická studie


Koncept návrhu vychází z idey vytvoření tří samostatných subprostorů otevírajících se do nově vytvořeného městského ´bulváru´ vzniklého z dopravně vytížené ulice Zvolenská - Pivovarská. Tato ulice bude lemována vzrostlým stromořadím a lampami veřejného osvětlení a bude spojovat tři nově vzniklé prostory - samotný prostor Malého náměstí nacházející se v centru řešeného území, prostor U Slunečních hodin a prostor před Okresním Soudem Prachatice. Vlastní prostor Malého náměstí je lemován pravidelně vysázeným stromořadím, lampami veřejného osvětlení a lavičkami. V jeho středu se nachází dlážděná plocha z velkoformátových žulových desek, která připomíná objekty, jenž se v minulosti nacházely na tomto místě. V této ploše budou dále umístěny dva kovové prvky. První prvek kulatého tvaru bude ukazovat původní historický tvar Malého náměstí. Druhým prvkem je kovový proužek připomínající 14. poledník, který prochází tímto místem. V rozích náměstí budou umístěny dva dlážděné pruhy tmavší barvy upozorňující na Svatopetrskou cestu vedoucí náměstím. Dále je v hlavní ploše náměstí navržena kašna, která bude umístěna na ose cesty vycházející z Dolní brány a bude tak symbolicky propojovat Velké a Malé náměstí.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz