KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY V ZÁBŘEHU


2018/ Zábřeh/ architektonická studie, dokumentace pro územní řízení


Základní hmotové a prostorové řešení navrhovaného objektu vychází z urbanistických podmínek přilehlého okolí. Objekt komunitního domu pro seniory je rozdělen do dvou výškově odlišných hmot. Hmota první, nacházející se při rušné komunikaci II. třídy ulici Sušilova, je navržena jako čtyřpodlažní objekt s pokoji orientovanými do klidné zahrady. Hmota druhá je umístěna při ulici Morávkova a má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Tím se výškově přibližuje stávající zástavbě nacházející se dále od ulice Sušilova, zatímco čtyřpodlažní část akcentuje důležitost přilehlé ulice. Obě hmoty jsou navzájem propojeny jednoduchým proskleným krkem, ve kterém je umístěn hlavní vstup do řešeného objektu. Vstup je navíc propojen i s prostorem zahrady. Čtyřpodlažní i třípodlažní část je opatřena sedlovou střechou, díky čemuž objekt dobře zapadne do přilehlé zástavby.


Společenská část komunitního centra a související prostory jsou umístěny v přízemí ve čtyřpodlažní hmotě při ulici Sušilova. Díky tomuto umístění je společenská místnost přímo napojena na zahradu s terasou i do parteru ulice Sušilova. V objektu je navrženo celkem 16 bytů pro seniory, z toho 12 bytů má dispozici 1kk a 4 byty jsou řešeny jako 2kk.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz