NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ULICE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A ULICE MOSTNÍ V KOLÍNĚ


2019/ Kolín/ urbanisticko-architektonická studie


Ulice Politických vězňů a ulice Mostní


Ulice Politických vězňů a ulice Mostní jsou propojovacími místními komunikacemi a mají jedinečné umístění v půdorysu města Kolín. Ulice lemují historické jádro města, které je městskou památkovou rezervací. Záměrem návrhu revitalizace těchto ulic je jejich přeměna v reprezentativní městskou třídu a její koncepční navázání na v současnosti revitalizovanou ulici Pražská. Hlavním principem návrhu je vytvoření jednotného uličního profilu s možností výsadby nového pravidelného stromořadí, které bude lemovat hranu městské památkové rezervace, a zajištění dostatečného počtu parkovacích stání. Navržené stromořadí vytváří pomyslné zelené ´hradby´ mezi historickým jádrem města a jeho okolím. Umístění stromů blíže centru navíc umožní zachování většiny stávají zeleně v řešeném prostoru.


Náměstí Republiky


Náměstí Republiky se svou stávající velikostí přibližuje historickému Karlovu náměstí, čímž vznikají dva rozlehlé veřejné prostory, které se nachází ve vzájemné blízkosti a velikostně si konkurují. Záměrem návrhu je přiblížit velikost prostoru náměstí Republiky k jeho původnímu stavu před rokem 1978, kdy byl zbourán blok budov nacházející se uprostřed stávající plochy náměstí a vytvořit moderní soudobý veřejný prostor, který bude jakousi protiváhou historického Karlova náměstí.


Náměstí Jiřího z Poděbrad


Návrh spočívá ve vytvoření centrálního prostoru, na jehož podélné ose budou umístěny stávající prvky drobné architektury tj. plastika Váhy spravedlnosti a památník padlým v 1.sv. válce. Plastika Váhy spravedlnosti bude umístěna na průsečíku osy procházející hlavním vstupem budovy Soudu a podélné osy centrálního prostoru. Památník padlým v 1.sv. válce se stane dominantním prvkem prostoru s květinovými záhony a vzrostlými stromy.


Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz