ULICE POŠTOVNÍ A OKOLÍ V JABLONCI NAD NISOU


2019/ Jablonec nad Nisou/ 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži, kompletní projektová dokumentace


Základním principem návrhu revitalizace ulice Poštovní je vytvoření jednotného uličního profi lu po celé délce komunikace, tak jako tomu bývalo i v minulosti. Ulice je v celé své délce navržena o šířce 6 metrů. Aleje stromů v jižní části komunikace vymezují prostor Tyršových sadů a prostor parku Nová Pasířská. V návrhu je ulice od parku Nová Pasířská jasně oddělena prodlouženým stávajícím stromořadím, které je nyní ukončeno až v blízkosti budovy bývalé školy. Nové stromy budou druhově navazovat na stávající stromy v aleji. Tyršovy sady jsou od ulice odděleny alejí stávajících vzrostlých stromů. Aleje po obou stanách ulice Poštovní vytvářejí pomyslnou bránu do historického jádra města směrem od vlakového nádraží.


Ulice Poštovní je ve své jižní části navržena jako jednosměrná komunikace s vedením cyklistů ve vyhrazeném cyklopruhu v protisměru. Šířka ulice umožňuje v případě nutnosti využití komunikace i pro obousměrný provoz automobilů. Komunikace bude opatřena žulovou dlažbou v kroužkové vazbě. Po obou stranách vozovky jsou umístěna podélná parkovací stání. Severní část ulice Poštovní je navržena jako obousměrná komunikace s podélnými parkovacími stáními po obou stranách komunikace.


Do prostoru ulice navrhujeme vysázet tři nová stromořadí, která budou umístěna podél bočních stran tří důležitých objektů nacházejících se v řešeném území tj. podél budovy bývalých městských lázní, podél budovy banky a podél budovy městského divadla. Stromořadí se v současnosti již nachází u budovy městského divadla a v minulosti se nacházelo i u budovy městských lázní.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz