ULICE PRAŽSKÁ V KOLÍNĚ


2016-2019/ Kolím/ 1.místo v architektonické soutěži, kompletní projektová dokumentace


Z dobových map je patrné, že ulice Sluneční vedla v minulosti podél historických budov a ne středem plochy stávajícího parku. V západní části parku se v minulosti nacházel blok domů, který byl v průběhu 20. století odstraněn. Snažíme se toto nevhodné urbanistické řešení napravit tak, že nově navržené umístění ulice Sluneční opět lemuje blok historických domů stejně jako tomu bývalo i v minulosti. V místě bývalého bloku navrhujeme mlatovou plochu s pravidelně vysázenými vzrostlými stromy, jejichž umístění kopíruje původní hmotu. Tato navržená zeleň zároveň jasně defi nuje a uzavírá prostor Pražské ulice.


Důležitou výzvou projektu je zajištění bezpečného pohybu motoristů, cyklistů i chodců v řešeném území. Vzhledem k limitované šířce komunikace bude uliční profil tvořen obousměrnou asfaltovou komunikací s ochrannými pruhy pro cyklisty v obou směrech. Podél vozovky, tam, kde to celková šířka uličního profilu umožní, jsou umístěna podélná parkovací stání, mezi které jsou v pravidelných úsecích navrženy nové stromy. V prostoru ulice Pražské, od křižovatky Modrý bod až ke křižovatce s ulicí Štítarská, jsou umístěny stromy po obou stranách komunikace. Toto prostorové uspořádání vytváří vstupní ´bránu´ do širšího centra města Kolín.


Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz