DOPRAVNÍ TERMINÁL V ZÁBŘEHU


2017/ Zábřeh/ architektonická studie


Návrh vychází ze snahy maximálně využít stávající terénní nerovnost při ulici Postřelmovská, kde budou v suterénu umístěna parkovací stání pro automobily a motocykly. Jihovýchodní strana za suterénem bude vysvahována, díky čemuž budou parkovací stání pro automobily zcela ukryta pod terénem a nebudou pohledově rušit přilehlé okolí. Autobusová stání budou umístěna v úrovni s ulicí Postřelmovská. Na této úrovni - 1. NP bude umístěn přízemní objekt zahrnující zázemí pro řidiče i cestující. Vlastní autobusová stání jsou podélně umístěná. Je počítáno se 4 autobusovými stáními příměstské dopravy a 3 odstavnými stáními. Autobusová zastávka MHD je umístěna přímo u terminálu, díky čemuž bude možno využít krytý prostor terminálu k čekání cestujících a zároveň umístění zastávky MHD v těsné návaznosti na terminál minimalizuje přesuny cestujících od zastávky MHD k příměstským zastávkám. Návrh počítá se snahou pohledově odclonit terminál od přilehlé mateřské školy nacházející se jižně od terminálu. Mezi prostorem MŠ a řešeným dopravním terminálem navrhujeme umístit pravidelně vysázené stromořadí, které pohledově oddělí oba prostory a zároveň zvýrazní důležitou pěší osu vedoucí ke stadionu.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz