NÁMĚSTÍ KARLA IV.


2015/ Mělník/ Architektonická soutěž, 2.místo


Řešené území se nachází na východním okraji Městské Památkové zóny Mělník. Centrem řešeného území je Náměstí Karla IV. V prostoru náměstí se nachází tři novodobé objekty vystavěné v druhé polovině 20. století, které nerespektují původní velikost parcel a členění uliční fronty. Jejich hmotové řešení zabírá téměř celý historický blok, díky čemuž výrazně narušují původní přirozenou strukturu města. Další vlastností těchto domů, která je opět odlišuje od původní historicky rostlé zástavby, je jejich stávající jednostranná funkční náplň.

Vzhledem k nevyhovující urbanistické a architektonické kvalitě, funkční náplni, nedostatečné možnosti parkování a složitosti a finanční náročnosti možné rekonstrukce navrhujeme všechny tři novodobé objekty odstranit. Na uvolněných místech navrhujeme umístit novou zástavbu, která bude splňovat tyto základní principy výstavby: podpoří historické uspořádání ulic, zohlední důležité osy a průhledy, výškově a půdorysně bude navazovat na stávající zástavbu, polyfunkční náplň umožní přirozené fungování těchto novostaveb v centru města a v neposlední řadě zajistí dostatečné parkování pro návštěvníky a obyvatele území.

Vlastní prostor náměstí navrhujeme opatřit žulovou dlažbou navazující na dlažbu v historickém centru. Do centra náměstí umisťujeme nový prvek - kašnu, která bude přitahovat pozornost návštěvníků a zpříjemňovat pobyt na náměstí v horkých letních dnech. Obvod náměstí bude vymezen nově pravidelně vysázeným stromořadím a bude doplněn mobiliářem - lavičkami, koši a veřejným osvětlením.


Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz