SMUTEČNÍ SÍŇ V PLANÉ


2013/ Modernizace smuteční síně v Plané/ Architektonická soutěž, 1.místo


Stávající objekt smuteční síně se nachází ve městě Planá v bezprostřední blízkosti městského hřbitova. Umístění objektu nevykazuje známky hlubší vazby na sousedící hřbitov ani na přilehlou komunikaci. Naším záměrem je proto upevnění stávající pozice objektu vzhledem k okolní urbanistické struktuře. Středem přilehlého hřbitova prochází důležitá podélná osa, kterou protahujeme až do prostoru před smuteční síní a v místě křížení s příčnou osou řešeného objektu navrhujeme umístit novou sochu - ´Sloup světla´. Dojde tak k provázání stávajícího objektu s přilehlým okolím. Zároveň příčnou osu protahujeme až k přilehlé komunikaci a podél umisťujeme novou alej.


Zachováváme základní hmotu a hlavní nosné konstrukce stávajícího objektu smuteční síně. Zvyšujeme vlastní hmotu smuteční síně a akcentujeme tak její nadřazenost nad bočními křídly objektu. Do prostoru obřadní síně přivádíme denní světlo novým způsobem. Střešní světlík podél jihovýchodní stěny nasvětluje čelní stěnu místnosti. Nové otvory v bočních stěnách přivádějí měkké rozptýlené světlo. Objekt bude řádně zateplen a opatřen novou povrchovou úpravou - bílou omítkou.
Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz