NOVÉ NÁMĚSTÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ


2014/ České Třebová/ Nové náměstí/ Architektonická soutěž/ 1.místo


Řešená plocha Nového náměstí se nachází v blízkosti centrální části města Česká Třebová nedaleko od historického centra. Podélné strany náměstí jsou pevně vymezeny symetricky umístěnou bytovou zástavbou. Vzhledem k dominantnímu symetrickému postavení bytových domů navrhujeme tuto osu symetrie převést i do vlastní plochy náměstí. Díky symetrickému uspořádání náměstí dojde k odstranění dojmu roztříštěnosti a náměstí bude působit kompaktním dojmem.


Náměstí navrhujeme rozdělit do dvou základních zón s odlišnými funkcemi. V centru náměstí navrhujeme velkou dlážděnou multifunkční plochu, která bude sloužit ke konání akcí nejrůznějšího charakteru. Podél centrální plochy budou po obou stranách symetricky umístěny mlatové plochy se vzrostlými listnatými stromy.


Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz