TRŽNÍ NÁMĚSTÍ V ÚSTÍ NAD LABEM


2015/ Ústí nad Labem/ Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy/ Architektonická soutěž/ 1.místo


Řešené území se nachází v jihozápadní části historického jádra města Ústí nad Labem a je vymezeno Obchodním domem Labe postaveným v 70. letech 20. století a Obchodním domem Forum. Město Ústí nad Labem se již delší dobu potýká s problémem absence stálé tržnice, která by umožnila konání farmářských trhů. Navrhujeme do středu řešeného území umístit novostavbu tržnice z kombinované lehké dřevěné a ocelové konstrukce. Jižní strana novostavby bude navazovat na sousedící hranu blokové zástavby na východní straně řešeného území. Stavba bude rozdělena do dvou odlišných výškových úrovní, díky čemuž dojde k odstranění schodů před Obchodním domem Labe a Obchodním domem Forum a dojde tak ke vzniku bezbariérových vstupů do těchto obchodních domů. Navrhujeme obnovit prosklenou fasádu parteru obchodního domu Labe s přímými vstupy do obchodů z řešeného území. Součástí novostavby tržnice budou dvě otevřené plochy sloužící k posezení a oddychu. Větší z nich je umístěna na příčné ose procházející středem Obchodního domu Labe a umožnuje snadné propojení severní a jižní části řešeného území. Druhá otevřená plocha akcentuje východní část navržené novostavby tržnice. Tržnice se stane živým ohniskem této části města a přiláká do řešeného území nové návštěvníky. Na severní i jižní straně řešeného území budou v pravidelných úsecích umístěny lavičky sloužící návštěvníkům k možné relaxaci.

Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz