NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ V ZÁBŘEHU


2016/ Zábřeh/ Náměstí Osvobození/ Architektonická soutěž/ 3.místo


Hlavními body návrhu je uzavření průjezdné dopravy v severojižním směru na náměstí, díky čemuž dojde k vytvoření příjemného, živého prostoru pro pěší návštěvníky, kterým bude nabídnuta jak možnost klidné relaxace v blízkosti korun stromů a vodního prvku, tak možnost pohodlného nákupu v přilehlých obchodech, dále připomínka Krumpašského potoka v podobě nově navrženého vodního prvku v centrální ploše náměstí a vytvoření otevřené multifunkční plochy v části jižní .


Důležitou pohledovou osu řešeného prostoru náměstí tvoří spojnice ulice Žižkova v severní části s budovou Gymnázia v části jižní. Na tuto osu umisťujeme novou sochu/ plastiku upomínající na významnou zábřežskou osobnost - Františka Kahlika. Do hlavní plochy náměstí vkládáme nový vodní prvek upomínající na Krumpašský potok, který se zde v minulosti nacházel. Tento vodní prvek bude zároveň reprezentovat jakousi časovou osu důležitých historických událostí, které jsou spojeny s městem Zábřeh. Voda symbolizuje plynutí času. Do centrální části náměstí v blízkosti nového vodního prvku umisťujeme šest nových vzrostlých stromů. Uzavření jižní strany náměstí navrhujeme podpořit nekolika novými stromy umístěnými v pravidelných úsecích po obvodu. Prostor před půlkruhovou budovou Městského úřadu a knihovny chápeme jako samostatný prostor jiného charakteru, který již není součástí náměstí Osvobození. Před budovou Úřadu budou umístěny záhony s květinami a mobiliář, jehož tvar bude podporovat prostorové uspořádání budovy. Centrem tohoto prostoru bude plastika upomínající na zábřežského rodáka Jiřího Strejce, překladatele Bible kralické.
Zaujal Vás tento projekt a máte zájem o spolupráci? Neváhejte nás kontaktovat na info@hlavati-architekti.cz