Architektonické studio Hlavatí architekti bylo založeno v roce 2013 s cílem navrhovat prostory kvalitní jak po estetické, tak po praktické stránce. Při zpracování návrhu klademe důraz především na individuální potřeby klienta, charakter místa a proveditelnost zvoleného řešení. Projekty zpracováváme od počáteční studie přes dokumentaci pro územní řízení, pro stavební řízení, zadání stavby dodavateli, dokumentaci provedení stavby včetně výkonu autorského dozoru při realizaci. Zabýváme se projekty různých měřítek - od rekonstrukcí malometrážních bytů až po řešení veřejných prostor. Specializujeme se na návrhy interiérů a rodinných domů. Díky naší spolupráci se specialisty v oboru TZB a statika jsme schopni vypracovat kompletní projektovou dokumentaci.Ing.arch. Josef Hlavatý (*1982), autorizovaný architekt ČKA

2013 - Hlavatí architekti, Praha

2008 - 2012 Praxe - Pringle Richards Sharratt Architects, Londýn

2006 Studijní pobyt na Fakultě architektury na NTU of Athens

2001 - 2008 Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze


Ing.arch. Lenka Hlavatá (*1983)

2013 - Hlavatí architekti, Praha

2008 - 2012 Praxe - Canaway Fleming Architects, Londýn

2006 Studijní pobyt na Fakultě architektury na NTU of Athens

2001 - 2008 Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze


Ing. Marie Hlavatá (*1949), autorizovaný inženýr ČKAIT

2013 - Hlavatí architekti, Praha

2001 - 2010 Hlavní inženýr výstavby dopravních staveb

1991 - 2001 Vlastní praxe

1974 - 1991 Předvýrobní a výrobní příprava bytových a občanských staveb

1969 - 1974 Fakulta stavební, ČVUT v Praze, obor pozemní stavby

about me